SKSU

ENGLISH

In Amsterdam people have been squatting/occupying houses (‘kraken’ in Dutch) for decades. The SKSU, or the Student Squatting Information Center, provides information on squatting and the right contacts necessary to squat something yourself. In this way, the SKSU aims to provide a direct solution to people without a place to stay and at the same time address issues like housing shortage and vacancy in a political way.

Squatting your own place in a safe and sustainable way can be a complicated process and if you are a foreigner planning to squat something in Amsterdam, we would recommend visiting multiple kraakspreekuren / squatting information centers to ensure you are aware of all the important issues and to get to know as many local and experienced squatters as possible.

The SKSU is open on every Thursday, from 19:00 to 21:00, in the Vrankrijk, Spuistraat 216, a legalised squatted social centre in the center of Amsterdam.

DUTCH

Er wordt in Amsterdam al decennialang gekraakt, zowel om praktische als politieke redenen. Toch zijn veel jongeren niet goed bekend met kraken. Het studenten kraakspreekuur (SKSU) is een initiatief van studenten in samenwerking met de buurtkraakspreekuren van Amsterdam. Het SKSU stelt zich ten doel jongeren en studenten te informeren over kraken en hen door te verwijzen naar ervaringsdeskundigen die hen kunnen helpen bij het zetten van hun eigen kraak. Hiermee wil het SKSU een directe oplossing bieden voor hun woonproblemen en tegelijkertijd de woningnood en leegstand aan de kaak te stellen. Daarnaast beoogt het SKSU de voorlichting over kraken in het algemeen te verbeteren.

Wat is kraken?

Kraken is het betrekken van een leegstaand pand, zonder toestemming van de eigenaar. Hiermee kan je eigenhandig in je huisvesting voorzien, als de officiële wegen het laten afweten. Wonen is een recht en door te kraken eis je dit recht op. Het pand blijft natuurlijk eigendom van de eigenaar, maar je laat zien dat de eigenaar het pand verwaarloost en dat daar beter in gewoond kan worden. Vaak is hier best begrip voor, bij de buurt en bij politici en ambtenaren. Als kraker stimuleer je eigenaren en de politiek iets te doen aan de woningnood en wijdverspreide leegstand. Bovendien komt je geld niet terecht bij mensen die profiteren van jouw woningnood. Je betaalt geen prijzige bemiddeling, zoals bij vage kamerbureautjes; je bent niet de extra bron van inkomsten van diegene bij wie je in onderhuur zit; je betaalt niet de hypotheek af van de huiseigenaar; je maakt geen huisjesmelker rijker; je betaalt geen huur voor een woning waarvoor al decennia huur betaald is (en dus afbetaald is); en je spekt geen anti-kraak organisatie, die zowel geld ontvangt van de eigenaar als van de woningzoekende.

Door te kraken eis je direct jouw woonrecht op. Je werkt daarnaast ook niet mee aan het ondergraven van huurrechten, zoals antikrakers of “tijdelijke bewoners”. Zij geven elke vorm van huur- en woonbescherming op en maken daarmee het op grote schaal niet respecteren van huurrechten acceptabel.Dit heeft ook gevolgen voor de zekerheid van andere huurders. Als kraker stimuleer je eigenaren en de politiek iets te doen aan de woningnood, terwijl je het als anti-kraker eigenaren makkelijker maakt te speculeren en voormalige sociale huurwoningen voor belachelijke prijzen te verkopen. Dit gaat ten koste van het aantal bestaande huurwoningen en doet zodoende de huurprijzen en het tekort aan sociale huurwoningen stijgen.

Praktisch

Kraken is voor veel mensen een goede en acute oplossing voor hun woonprobleem. Het is goed te combineren met werk en studie, maar het kost wel tijd en inspanning. De volledige weg van het opdoen van je eerste kennis over kraken tot aan het bewonen van je eigen pandje of verdieping kan vrij lang zijn, maar voor iedereen met een beetje doorzettingsvermogen is kraken een mogelijkheid. We raden jongeren of studenten die serieus willen gaan kraken aan om meerdere keren naar het spreekuur te komen, om zo verschillende mensen te leren kennen die je kunnen helpen of met wie je samen kan gaan kraken.

Verder is het belangrijk om goed geïnformeerd te zijn over een pand dat je op het oog hebt en over de eigenaar van dat pand. Sommige (particulieren) eigenaren kunnen op een negatieve manier reageren. Verder is het belangrijk om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen omtrent het pand na de kraak en vaak moet er het een en ander opgeknapt worden. Je hebt ook kosten (te denken valt aan opknapkosten en eventuele juridische bijstand), maar daar staat wel tegenover dat je huur uitspaart.

Hoewel er in een kraakpand meestal wel meer op te knappen valt dan in een huurhuis, is het niet zo dat een kraakpand een primitief en donker hol hoeft te zijn. Ook is het een fabeltje dat je met allemaal onbekende figuren zou moeten wonen. Je kunt gewoon samen met vrienden een pand betrekken.

SKSU

Upcoming


No events... if you want to see this kind of event happen, get involved and organise!
Scroll to Top